Таблица соответствия ИФНС-ПФР-ФСС

 

 

Округ ИФНС ГУ ПФР Управление Код ПФР Филиал ФСС[1] УКУ ФОМС
ЦАО 1 ГУ № 10   087−1хх 18 ЦАО
ЦАО 2 ГУ № 10   087−107 3 ЦАО
ЦАО 3 ГУ № 10   087−103 36 ЦАО
ЦАО 4 ГУ № 10   087−1хх 11 ЦАО
ЦАО 5 ГУ № 10   087−1хх 31 ЦАО
ЦАО 6 ГУ № 10   087−109 13 ЦАО
ЦАО 7 ГУ № 10   087−1хх 31 ЦАО
ЦАО 8 ГУ № 10   087−106 30 ЦАО
ЦАО 9 ГУ № 10   087−1хх 8 ЦАО
ЦАО 10 ГУ № 10   087−1хх 4 ЦАО
САО 13 ГУ № 5   087−2хх 35 САО
САО 14 ГУ № 5   087−2хх 20 САО
СВАО 15 ГУ № 6   087−3хх 31 СВАО
СВАО 16 ГУ № 6   087−3хх 29 СВАО
СВАО 17 ГУ № 6   087−3хх 17 СВАО
ВАО 18 ГУ № 7 (Упр. 1) 087−4хх 38 ВАО
ВАО 19 ГУ № 7 (Упр. 2) 087−4хх 24 ВАО
ВАО 20 ГУ № 7 (Упр. 3) 087−4хх 39 ВАО
ЮВАО 21 ГУ № 3   087−5хх 16 ЮВАО
ЮВАО 22 ГУ № 3   087−5хх 15 ЮВАО
ЮВАО 23 ГУ № 3   087−5хх 15 ЮВАО
ЮАО 24 ГУ № 8   087−6хх 30 ЮАО
ЮАО 25 ГУ № 8   087−6хх 19 ЮАО
ЮАО 26 ГУ № 8   087−6хх 3 ЮАО
ЮЗАО 27 ГУ № 4   087−7хх 6 ЮЗАО
ЮЗАО 28 ГУ № 4   087−7хх 34 ЮЗАО
ЗАО 29 ГУ № 2   087−8хх 18 ЗАО
ЗАО 30 ГУ № 2   087−8хх 28 ЗАО
ЗАО 31 ГУ № 2   087−8хх 25 ЗАО
СЗАО 33 ГУ № 9   087−9хх 25 СЗАО
СЗАО 34 ГУ № 9   087−9хх 36 СЗАО
ЗелАО 35 ГУ № 1 (Упр. 1) 087−001 40 СЗАО
ЮЗАО 36 ГУ № 4   087−7хх 18 ЮЗАО
САО 43 ГУ № 5   087−2хх 1 САО

 

Информацию о адресаз и телефонах можно найти на официальных сайтах

ФСС - www.mrofss.ru/?id=63

ПФР - www.pfrf.ru/ot_moscow/cont_up/

ИФНС- www.nalog.ru/contacts/